25. 2. 2011

Přebírám odpovědnost, smích je pomocník

Stále silněji vnímám schopnost vědomě tvořit. Víc a víc si všímám a uvědomuji, jak vytvářím události, ale i lidi kolem sebe tím, jak na ně pohlížím. Přesně to, co si o nich myslím, pak dělají. Když udržím vnitřní klid, cítím po celé planetě nárůst všech, kteří vnímají to samé. Tak roste radost pramenící ze zjištění, že si sám určuji vliv kohokoli na mou osobu a že na mne nemůže nikdo, komu já sám nedám prostor ve svém vědomí, koho nepustím do proudu své pozornosti.

Všichni díky tomuto převratnému znovuobjevení svých schopností jdeme za hranice svých možností a lidstvo vstupuje do nové úrovně existence. Vstupuje do vědomé existence. Do existence, kdy si člověk více a více uvědomuje sám sebe a své konání, stav svého vědomí, protože to, co je ve vědomí, to se následně i zhmotňuje a jde to čím dál rychleji. Jdeme-li za hranice svých dosavadních možností pak společně v menších či větších skupinách, jde nám to o poznání rychleji, snáze a efektivněji.

Možná proto někteří šikulové, kteří dostali chuť udělat si z člověka svou domácí hračku a ještě ji tu a tam podojit, v minulosti vytvořili sekty a podobné partičky vtipálků. Aby v člověku zakořenil odpor ke kolektivní spolupráci. A tak i ti, kdož díky uvedeným skutečnostem ztrácejí svou moc a nadvládu, jdou za hranice svých možností. Snaží se pomocí stále větší, ovšem již zbytečné námahy udržet iluzi těmi nejpropracovanějšími aktivitami založenými na strachu, který je jejich pánem. Strach je úžasný učitel a proto monumentálnost jejich skutků, bravurnost a propracovanost toho, jak se snaží zabránit evoluci člověka a jeho vědomí, si zaslouží skutečný obdiv...

Celý článek zde: http://www.matrix-2001.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat